توحید کاظمیه؛ منزه از نقصان و فزونی

19

🔘ولادت امام موسی کاظم علیه السلام
📆 تاریخ 1403,04,07 – 20 ذی الحجه 1445
📌 جلسه مشکات نور
👤 سخنرانی استاد علی ساعی

🗒 برخی موارد مطرح شده در جلسه:
📌 توجه داشته باشید که احادیث به کار رفته در متن نقل به مضمون شده است، جهت مطالعه کامل احادیث حتما به سخنرانی مراجعه فرمایید.

🌼امام حق و نور
🌼 حساب و کتاب تمام عاشقان در دل این حضرت است همچنین حساب و کتاب تمام دشمنان اسلام.
🌼 در هم شکننده تمام منافقان عالم
🌼 برای طیب و طاهر شدن به ولایت این حضرت نیازمندیم.
🌼 هر لحظه باید لا حضرت تحدید عهد ولایت کنیم.
🌼 احیای حس ولایت کاظمی
🌼 باید غدیر کاظمیه را احیا کنیم، غدیر علوی قطعا از کوی و کوچه کاظمی نیز گذشته است.
🌼 غدیر منظومه است یک عضو اعلی این منطومه امام کاظم است.
🌼 حجییت، یک سامانه است این سامانه با تک تک ائمه کامل می شود.
🌼 فراموش کردن امام کاظم خاموش کردن خود است.
🌼من با امام خودم را می شناسم، دیده من باید به این نور باز باشد.
🌼 آیه ولایت، اسرار مختلفی در خود دارد .
🌼 زکات به هنگام رکوع ولی الله، این موضوع ظاهر و باطن دارد .
🌼 مولا نفس نماز است او لحظه ای از رکوع خارج نمی شود.
🌼 تک تک امامان به حال رکوع زکات می دهند.
🌼 آیا آیه زکات را از جان امام کاظم دریافت کرده ایم؟
🌼 امام ستاد انعام خداست.
🌼 خضوع و خشوع او محل انتشار عنایات خاص الله است.
🌼 اگر کاظم آل محمد را فراموش کنیم از زکان خاص خدا محروم می شویم.
🌼 قرآن بدون عترت، مثل خورشید بدون روشنایی است همچون علم بدون حکمت است.
🌼 هر یک از ائمه به حکم یک قانون خداست.
🌼 اگر به طیف نور، طیف جدیدی اضافه شود دیده ی ما به پنهانی ها آشکار خواهد شد.
🌼 با هریک از ائمه نادیده های خاص را خواهیم دید، پس باید حجت خدا را بشناسیم و با این دیده به جهان هستی بنگریم.
🌼 ذائقه من باید به این طعم آشنا باشد ( عنصر کاظمیه وجود خود را باید احیا کنم)
🌼امام کاظم لایه ها و طبقاتی دارد باید به تقوای کاظیمه ملبس شویم با این لباس به ملاقات خدا بشتابیم و همچنین با لباس تک تک ائمه
🌼 کلام امام روح دارد، کلام امام زنده است، چون از سامانه زنده یکپارچه صادر شده است، هر بار با بارقه ی جدید ظاهر می شود.
🌼 (حدیث) در مورد کسانی که فکر می کنند خداوند به آسمان دنیا فرود می آید! پاسخ حضرت این گونه بوده است که خدا نازل نمی شود و نیاز به نازل شدن ندارد چون منظرگاه خدا در نزدیکی و دوری یکسان است، چنین وصف هایی را کسی که به نسبت به خدا نقص قائل می شوند می کنند. چرا که هر محرکی نیازمند به حرکت درآورنده ای است .
🌼 کسی که نازل می شود یعنی در آنجا نیست در حالی که خدا بالاتر از بودن و هست است، او به بالاتر از هستی، هست در هرجا ( خدا بالاتر از بودن هست) قدرت و علم و عظمت او اشراف به هر چیز دارد.
🌼 نسبت او با اشیاء بالاتر از احاطه است( او فراتر از هستی است)
🌼 نزول و فرود آمدن نشان نقصان است.
🌼 علم، قدرت و عظمت او در هر کجایی که وجود نداشته باشد، آنجا وجود نخواهد داشت.
🌼 هم در پدید آمدن و هم در بقا یافتن هر چیزی به او نیاز دارد.
🌼 خداوند در مکان نبود که مکان را آفرید.
🌼 ذهنیت ما از بالا و پایین خلق، اوست صرف اراده او به وجود آورنده است، اراده او نیز خلق اوست.
🌼 خداوند زمان و مکان را در زمان و مکان نیافریده است بلکه در فرا زمان و فرامکان آفریده است، پس هیچ‌ یک در مختصات زمان و مکان برای او تفاوت ندارد .
🌼 از نگاه دیگر دوری و نزدیکی جعل( قانون) است او به اول و آخر هر چیزی اشراف دارد اشراف همزمانی، بلکه اشراف فراتر از همزمانی به ناچار از یکسان و همزمانی استفاده می کنیم، اگر او به اول و آخر اشراف نداشت اصلا پدیده ای وجود نداشت.
🌼 آگاهی نوعی نادانی و سپس فهمیدن است .
🌼 اگر او دور و نزدیک را همزمان درک نکند اصلا نزدیک و دور وجود نخواهد داشت.
🌼 ما ماهیت دور و نزدیک را نمی دانیم.
🌼 هر موجودی در مختصات خود محدود است.
🌼 ما در گذشته به سر می بریم هنوز حال را درک نکرده ایم.
🌼 زمانی که به آسمان نگاه می‌کنیم در حال تماشای گذشته هستیم.
🌼 زمان و مکان برای ما معما است.
🌼 اگر اراده کند دور، نزدیک و نزدیک‌ را دور می سازد.
🌼 فزونی پذیری نشان نقصان است، چرا که چیزی را نداشته و سپس آن را بدست آورده است.
🌼 در نزول و صعود، نوعی نقصان و فزونی وجود دارد.
🌼 هر نزول و صعودی با حرکت اتفاق می افتد که خود حرکت نیاز به حرکت درآورنده دارد.
🌼 فاصله را او آفریده است.
🌼 راتق و فاتق زمان اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.