تکمله سوال 2821 : ملائكه ازكجا پيش از خلقت از فساد و خونريزي انسان خبر داشتند؟

35

سوال2823:
ملائكه ازكجا پيش از خلقت از فساد و خونريزي انسان خبر داشتند؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2823
🌹علیکم السلام
🌼🌿همانطوریکه در #پاسخ2321 اشاره شد، از آن خبر نداشتند، گفتارشان در حد حدس و گمان و قیاس بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.