تکمله سوال 2929 : فرمودید “هر گونه ادعای عین شدن خطای محض و اشتباهی خطرناک میباشد” حال سوالی که میاد اینه که تفاوتی بین عین و شبیه وجود خواهد داشد

31

سوال2935:
☘️🌿تکمله #سوال2929

سلام علیکم
فرمودید “هر گونه ادعای عین شدن خطای محض و اشتباهی خطرناک میباشد”
1:حال سوالی که میاد اینه که تفاوتی بین عین و شبیه وجود خواهد داشد
2 پس اینکه قبلا فرمودید باید عین حضرات شویم آیا این عینی که شما فرموده اید تفاوتی دارد؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2935
🌹علیکم السلام
🌼🌿با تفکیک مبانی، موضوع به سهولت قابل فهم و بیان است، موضوع سوال2929 با موضوع مطرح شده در مشکات تفاوت ریشه ای و اساسی دارد!
🌼🌿در موضوع سوال2929 شخص ادعا دارد که وجود خودش را عین حضرات حس میکند که ادعای تبدیل شدن به حضرات را دارد، یعنی شخص مدعی است که ذاتش تبدیل به حضرات شده، یعنی شخص مدعی همانی حضرات است! یعنی ادعای خود همانی را دارد!
🌼🌿اما در موضوع مطرح شده در مشکات به هدف و غایت خلقت اشاره شده که انسانها برای رسیدن به مراتب اعلای بندگی الهی میبایست به صفات و اوصاف حضرات کمال یابند، چرا که حقیقت بندگی زمانی محقق میشود که آن کمالات والا را کسب نمایند! و مراد از اشاره به عین همان مثل تمام میباشد لاغیر.
🌼🌿الگو پذیر در برابر الگو زمانی میتواند تمام کمالات الگو را بپذیرد که به مثل و مانند آن تبدیل شود که گویا عین همان است نه اینکه خود آن باشد! اما در موضوع سوال2929 به خود همان تبدیل میشود یعنی در اینجا دوئیتی نیست و به وحدت وجودی با معصوم میرسد که کذب محض است.
🌼🌿اما اینکه شخص در کسب کمالات میتواند به مقامات حضرات دست یابد میتوان گفت که خالق هستی راه را باز نموده و جاده سیر به سوی کمالات حضرات باز است!
مهمتر اینکه حضرات از کمالات به فوق کمالات در سیر و سلوک و عروج و صعوداند و مراتب فوق اعلای بندگی را هر لحظه می ربایند، استعدا و امکان وصول موجودات به کمالات حضرات از درجات والای آنها نمی کاهد!
🌼🌿اما مواظب باشیم که مبانی مشکات را با مبانی گروه های فکری و فلسفی غیر خلط نکنیم، چرا که اسباب سوء برداشت اساسی را موجب خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.