تکمله سوال 3243 : آیا “من” به رزق الهی نیاز دارد یا به خود الله؟

43

سوال۳۲۴۷:
آیا “من” به رزق الهی نیاز دارد یا به خود الله؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3247
🌹سلام علیکم
🌷🔆نیاز «من» و غیر «من» فقط و فقط به خداست هر چند خالق جکیم نوعی وابستگی و ارتباط میان مخلوقاتش ایچاد مینماید که آنها را نسبت به هم مجتمع میسازد. «من» بی هیچ تعلق، فقط و فقط او را داند و بس و غیر او نمیشناسد و بی هیچ وابستگی و تعلق به غیر او، فقط با اوست و به اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.