تکمله سوال 3243 : “من” در کدام جهان واقع شده؟

34

سوال۳۲۴۶:
“من” در کدام جهان واقع شده؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3246
🌹سلام علیکم
🌷🔆مقر «من» میبایست فوق آفاق جهان باشد که جهان، همچون پله کان زیر پای «من» میباشد(البته توصیف عاریتی از «من» بیان شد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.