ثبت نام و ورود در حوزه یا دانشگاه بدون رضایت والدین که تاثیر شدید در سرنوشت انسان هم دارد، آیا شرعا موجب عقوق می گردد؟

33

سوال۱۶81 :
ثبت نام و ورود در حوزه یا دانشگاه بدون رضایت والدین که تاثیر شدید در سرنوشت انسان هم دارد، آیا شرعا موجب عقوق می گردد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1681
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با ملاحظه ی این امر که تحصیل و یا تدریس او در دانشگاه یا حوزه ضروری دینی باشد، به اینصورت که معارفی را که در صدد تحصیل و یا تدریس آن است لازمه ی بندگی خدا بداند و نقصان آن را باخت در رسیدن به هدف خلقت که بندگی خداست، بداند در اینصورت با رعایت مسائلی چند بدون اذن والدین میتوان تحصیل یا تدریس نمود:
🔆🔅🌱 هیچ گونه حقی از والدین سلب نگردد؛ به هیچ وجه قصد بی احترامی نسبت به والدین ندارد؛ هیچ راه دیگری برای کسب و انتقال معارف بندگی خدا وجود نداشته باشد؛ مخالفت آنها صرفا احساسی و یا عنادی و یا امر بی موردی باشد و ..
🔆🔅🌱بهتر است از مرجع تقلید استفتاء شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.