جناب استاد در اخبار مربوط به ظهور حضرت مهدی علیهم السلام داریم که حضرت نیاز هر کس را برآورده می کندبقدری به آنها می بخشند تا در قید مشکلات زندگی دنیا نباشند اگر قرار بر این باشد نیازهای انسانها را حضرت برآورده کنند پس کار و تلاش برای کسب روزی چگونه خواهد بود؟

14

سوال3052:
سلام علیکم
جناب استاد در اخبار مربوط به ظهور حضرت مهدی علیهم السلام داریم که حضرت نیاز هر کس را برآورده می کندبقدری به آنها می بخشند تا در قید مشکلات زندگی دنیا نباشند و بهتر و بیشتر بتوانند بندگی خدای را بجای آورند اگر قرار بر این باشد نیازهای انسانها را حضرت برآورده کنند پس کار و تلاش برای کسب روزی چگونه خواهد بود؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3052
🌹علیکم السلام
🌼🌿امام زمان علیه السلام نظام عظیم اقتصاد اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت، با ایجاد نظام شریف عدل و عدالت قامت اقتصاد را راست و استوار خواهند نمود، در دایره حکومت حضرت تنبلی و بطالت و بیکاری معنایی نخواهد داشت، عصر فرمانروایی حضرت عصر رشد و تعالی عقل و زلال اعمال و فعالیت های الماسین خواهد بود، تلاش و عمل، انعکاس کامل علم خواهد بود. در این دوران زیبا و طلایی، فقر و نیاز معنایی نخواهد داشت. از طرف دیگر نظام خمس و زکات و صدقات خزینه ی عظیم حکومت دینی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.