جناب استاد وقتی تشعشات روح در عالم ملکوت سیر می کند آیا نهایت عروجش همین عالم است؟ آیا اجازه ورود به عالم جبروت و لاهوت را هم دارد ؟

8

سوال2872 :
تکلمه سوال2859
سلام علیکم
جناب استاد وقتی تشعشات روح در عالم ملکوت سیر می کند آیا نهایت عروجش همین عالم است؟
آیا اجازه ورود به عالم جبروت و لاهوت را هم دارد ؟ چون احساس می کنم روح باید اوج بگیرد و بالاتر برود آیا با مراقبت بیشتر ممکن خواهد شد?
جناب استاد در جواب سوال ۲۸۵۹ در جواب شماره ۳ فرمودید انسان همچون جهانی والا به پرواز در می آید هم ارواح را هم دیگر جوانح و جوارح و قوای باطنی را به پرواز در می آورد
در این پاسخ آیا بعد روحانی ما همان روح مااست وقتی روح به پرواز در بیاید بقیه جوارح و قوای اعلای باطنی چطور می توانند به پرواز در آیند منظورم این است بعد از روح بقیه جسم می باشد آیا جسم هم می تواند به پرواز در آید ?آیا منظورهمان طی الارض می باشد ?
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2872
🌹علیکم السلام
🌼🌿سیر در ملکوت به واقع سیر در شهر ملکوت جهان هستی است و یا کوچه ای از کوچه های این جهان هستی.
🌼🌿اگر به شایستگی بال و پر جبروتی و لاهوتی اش رشد نموده باشد اذن ورود به آن عوالم را خواهد داشت.
🌼🌿روح هر قدر سوخت خالص بندگی را تامین و خلوص حیات پاک را تقویت نماید و شاگر صالح مکتب ثقلین باشد بلندای پروازش ارتقاء مییابد.
🌼🌿سازمان روحی ما تشکیلات پیچیده ای دارد که با کل وجود سامانه عظیمی را تشکیل میدهد. سلامتی جان پرواز تمام قوا را رقم میزند هر چه انسان از حیث بندگی دچار علل و بیماری گردد وجودش ناقص و همچون قبرستانی برای قوای متعالی خود خواهد بود و افق پروازش پست خواهد بود.
🌼🌿جسم نیز توانایی پرواز به ملکوت اعلی را داراست همانطوری که رسول رحمت و جلالت و زیبایی به معرج رفتند. طی الارض به واقع طی طریق در ابعاد مخفی و مکنون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.