حقیقت زمان و مکان از نظر فلسفی چیست؟؟اما سوال مهم دیگرم اینه که رابطه ی زمان و مکان با هم چیست؟؟یعنی رابطه اتحادی دارند یا وحدت دارند به طوری که احکامی که زمان داره برمکان هم جاری باشه؟؟

17

سوال1789 :
سلام استاد حقیقت زمان و مکان از نظر فلسفی چیست؟؟اما سوال مهم دیگرم اینه که رابطه ی زمان و مکان با هم چیست؟؟یعنی رابطه اتحادی دارند یا وحدت دارند به طوری که احکامی که زمان داره برمکان هم جاری باشه؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1789
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱در مورد نظر فلاسفه نسبت به زمان و مکان لطفا به منابع مربوطه اش مراجعه فرمایید!
🔆🔅🌱آنچه را که ما از آن به مکان یاد میکنیم درواقع درکی است از هستی، آنچه را که ما «بودن» را تفسیر میکنیم از آن به مکان یاد مینماییم و زمان همان درک ما از تغییراتی است که در عرصه ی عالم هستی به وقوع میپیوندد!
🍀 الله اعلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.