حیات و مرگ (شروع و پایان زندگی در دنیا) برای میوه چگونه است؟ چگونه می میرد؟

10

سوال2266:
حیات و مرگ (شروع و پایان زندگی در دنیا) برای میوه چگونه است؟ چگونه می میرد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2266
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱میوه دارای روج نباتی بوده که آغاز حیاتش با شروع جوانه و شکوفه و گل و در نهایت با تولد میوه از شاخه درخت آغاز و با رحلت روح نباتی آن مرگ میوه فرا میرسد.
🌷🔅🌱 حیات میوه با شکوفه آغاز و دوران طفولیت و نوجوانی خود را روی شاخه درخت ادامه داده و با رشد کامل آن و با جدایی اش از شاخته درخت در واقع آغاز جوانی و بلوغ کامل میوه بوده که با گذر زمان اگر خورده نشود دوران میانسالی و پیری را ادامه و در نهایت خواهد مرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.