خدا به روزه ی کله گنجشکی بچه ها مثل روزه ی بزرگترها پاداش میده؟ چه پاداشی میده؟

28

سوال2103 :
(سوال محیا خواهر کوچولو)
خدا به روزه ی کله گنجشکی بچه ها مثل روزه ی بزرگترها پاداش میده؟ چه پاداشی میده؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2103
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ارزش چنین روزه ای چنین بالاست که شاید به جرات بتوان گفت که پاداتش از روزه ی بزرگترها بیشتر است! چرا که این روزه نه از روی تکلیف است و نه اکراه و اجبار بلکه تنها بخاطر محبت است! خدای اکبر به این روزه ی اضغر جزای اعظم عنایت میفرماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.