خدا که اینهمه برای ما چیزهای قشنگ داده. چشم و گوش و دست و پا و غیره داده.با یه حمد و تشکر گفتن میشه شکر خدا رو به جا آورد؟

10

سوال2032 :
(سوال خواهر کوچولو)
خدا که اینهمه برای ما چیزهای قشنگ داده. چشم و گوش و دست و پا و غیره داده.با یه حمد و تشکر گفتن میشه شکر خدا رو به جا آورد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2032
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 این که میفهمیم که تمام نعمت ها از طرف خداست، فهم آن و به دل و زبان آوردن حمد و تشکر و گناه نکردن با نعمات الهی و با آنها کارهای خوب انجام دادن بهترین تشکر از خداست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.