در بحث نور و سایه، آیا می توان گفت هر موجودی برای موجودات پایینتر از خود به لحاظ مراتب روحی و معنوی، در حکم نور است و آن موجودات پایینتر، سایه های آن؟

2

سوال2450:
در بحث نور و سایه، آیا می توان گفت هر موجودی برای موجودات پایینتر از خود به لحاظ مراتب روحی و معنوی، در حکم نور است و آن موجودات پایینتر، سایه های آن؟
و یا اینکه نور یکی است..الله نور السماوات… و بقیه فقط سایه ها و بازتابهایی …
البته در پاسخ های قبلی فرمودید که ائمه هم نور هستند و ما سایه های آنها.
آیا یک موجود می تواند در عین سایه بودن، نور هم باشد؟!
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2450
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱به تأویلی عوالم پایین سایه عوالم بالا محسوب میشود، جهان های پایین آیت و نشانه های جهان های بالاترند. پایین تنزیل بالاست. در آیه «الله نور السموات و الارض» اگر خلایق را به آیت و نشانه خدایی که نور آسمانها و زمین است، تفسیر نماییم بهتر از تعبیر به سایه است، چرا که در این مقام نور به بذل وجود از خالق به مخلوقات و هدایت آنها و … معنی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.