در بین عموم مردم بیشتر افراد به شانس اعتقاد دارند و شنیده می شود که بعضا دوستان در مواجه با امور زندگی میگن من شانس ندارم و از این حرفها آیا اصلا چیزی بنام شانس وجود دارد؟ آیا این حرفا منافاتی با تقدیر و قضا و قدر نداره و شرک محسوب نمیشه؟

9

سوال1889 :

استاد در بین عموم مردم بیشتر افراد به شانس اعتقاد دارند و شنیده می شود که بعضا دوستان در مواجه با امور زندگی میگن من شانس ندارم و از این حرفها
آیا اصلا چیزی بنام شانس وجود دارد؟ آیا این حرفا منافاتی با تقدیر و قضا و قدر نداره و شرک محسوب نمیشه؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1889
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱 در عالم هستی هیچ اتفاقی بدون حساب و کتاب خاصی تحقق نمی یابد، هر حادثه ی کوچک و بزرگی از مجرای «علم و مشیت و اراده و تقدیر و قضا و امضای الهی» گذر میکند، هر کس و هر چیزی که در این عالم با خیر و یا شرّ چه به اندک و چه بیشتر، مواجه میشود به یقین از خط امضای خدای علیم گذر نموده!
🍀به پاسخ های روبرو مراجعه شود #پاسخ1726 #پاسخ1709

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.