در زيارت جامعه كبيره ميخوانيم: وَالُْمخْلِصينَ فـى تَوْحيدِ اللهِ آيا در توحيد نميتوان مخلَص شد؟ يا احتمال خطا در ويرايش دعا وجود دارد؟

11

سوال1502:
در زيارت جامعه كبيره ميخوانيم: وَالُْمخْلِصينَ فـى تَوْحيدِ اللهِ آيا در توحيد نميتوان مخلَص شد؟ يا احتمال خطا در ويرايش دعا وجود دارد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1502
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱احتمال دارد که «وَ الْمُخْلَصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّه‏» باشد، اما «ِ وَ الْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّه‏» هم از مقامشان نمیکاهد، چرا که اگر به حضرات مؤمن اطلاق کنیم، آنها آقا و سرور مومنان خواهند بود، اگر به مخلِص یاد کنیم سرور و سالار مخلِصین خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.