در زيارت جامعه كبيره ميخوانيم: وَ خُزّانَ الْعِلْمِ آيا خزانه دار علم خدا براي دستيابي و استفاده از آن علم نياز به اجازه و اذن خدا دارد؟

14

سوال1503 :
در زيارت جامعه كبيره ميخوانيم: وَ خُزّانَ الْعِلْمِ آيا خزانه دار علم خدا براي دستيابي و استفاده از آن علم نياز به اجازه و اذن خدا دارد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1503
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱مالک و مَلِک خزانه و خزانه دار خداست، بقای شان به نظر و خواست خداست، تا اذنی از ساحت مقدس خدا صادر نشود فعلی تحقق نخواهد یافت، علم خزانه دار به خزانه ی خدا به افاضه ی دانایی از ناحیه ی خدا به جان خزانه دار است، اگر خواست خدا بر اذن سرمدی باشد، حضرات ماذون ابدی خواهند بود! باز هر چه باشد خالق، محیط بر تار و پود خزانه و خزانه دار است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.