در مراقبه طعام، این میوه هست که ما را با خود میبرد یا ما؟ هدایت مسیر بر عهده کیست؟

11

سوال2389:
سلام علیکم
در مراقبه طعام، این میوه هست که ما را با خود میبرد یا ما؟ هدایت مسیر بر عهده کیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2389
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱هر دو از هم تغذیه میکنند، به همدیگر نور و روشنایی میاندازند و علومی را به یکدیگر منتشر میسازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.