در مصحف فاطمه سلام الله علیها ک تمام وقایع باتمام جزیءیات درآن تا روز قیامت ثبت شده ،زمان ظهور هم قاعدتا باید درآن ثبت شده باشد. آیا امام زمان ع علم ب تمام آن مصحف دارد؟

27

سوال1498:
در مصحف فاطمه سلام الله علیها ک تمام وقایع باتمام جزیءیات درآن تا روز قیامت ثبت شده ،زمان ظهور هم قاعدتا باید درآن ثبت شده باشد. آیا امام زمان ع علم ب تمام آن مصحف دارد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1498
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اگر مصحف خانم فاطمه سلام الله علیها شامل احکام و وقایع حتمی غیر قابل تغییر باشد، همان خواهد شد که در مصحف شریف آمده است، و گرنه آیه ی «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» بر آن حکومت دارد!
🔆🔅🌱خالق هستی برای تقویت باور و یقین وقایعی را به حتم تقدیر میفرماید، اما به هر حال اراده ی تثبیت و تغییر تنها به خواست اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.