در مورد کتب بحار الانوار و وثاقت احادیث آن توضیح دهید.

8

سوال2215:
در مورد کتب بحار الانوار و وثاقت احادیث آن توضیح دهید.
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2215
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱بحار الانوار مثل اقیانوس عظیمی پر از لؤلؤ و مرجان و جواهرات گرانبهایی میباشد که ممکن در این اقیانوس بیکران خس و خاشاکی هم باشد، اما صیاد جواهر با غواصی در این اقیانوس به صید صدف میپردازد و سنگ و خس را رد مینماید!
🌷🔅🌱بحار الانوار همچون آسمان پر کهکشان و پر ستاره و فروزانی است که سنگهای سرگردان و گرد و غباری هم دارد که کاوشگران حقیقی راه و مقصدشان جان فروزان ستارگان است و به هیچ وجه ستاره را با غبار به اشتباه نمیگیرند.
🌷🔅🌱بحارالانوار معدن عظیمی است که علی رغم ناخالصی هایش الماس و طلا و جواهر در دل خود نهفته دارد و تنها مهندسان معدن به جواهرات نابش دست مییابند و گرنه غیر متخصص اسیر ناخالصی هایش میگردد و از اکتساب جواهراتس در می مانند!
🌷🔅🌱بحارالانوار دایره المعارف شیعه است و علامه بزرگوار تمام روایات منقول را گردآوری و در اختیار کارشناسان دین قرار داده تا از دل ارض احادیث گیاهان شفابخشش را بدست آورند!
🌷🔅🌱علامه بزرگوار به احادیث ضعیف بحار اشاره و شرح و نقد آنها پرداخته و ….
🍀برای مطالعه بیشتر به فایل ضمیمه مراجعه شود!
🌷🔅🌱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.