در کتاب مفاتیح الحاجات ص 54 آمده است: پاکسازی افکار باعث پاکیزگی و صفای دل و جان میشود. هر فکر و رویداد غلط نقش و اثری را در مغز ما و به موازات آن در دل ما ایجاد میکند که با رویدادهای مشابه ما را بسوی همان رویدادها و نقوش و خواطر غلط میکشاند. آیا این موضوع ارتباطی با قانون جذب دارد؟

4

سوال2523 :
سلام علیکم
در کتاب مفاتیح الحاجات ص 54 آمده است:
پاکسازی افکار باعث پاکیزگی و صفای دل و جان میشود. هر فکر و رویداد غلط نقش و اثری را در مغز ما و به موازات آن در دل ما ایجاد میکند که با رویدادهای مشابه ما را بسوی همان رویدادها و نقوش و خواطر غلط میکشاند.
لطفا این بند را توضیح بیشتری بفرمایید. (این مطلب، قانون جذب را به ذهنم تداعی کرد. لطفا تفاوتها را بیان بفرمایید)
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2523
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱در قانون جذبی که شهرت یافته به نوعی خواست فرد تنها عامل تحقق آرزوها و آرمانهاست و به نوعی مشیت و اراده و تقدیر و قضا و امضای خالق هستی نادیده گرفته میشود که محکوم است. اما در جمله مطرح شده به شاکله عمل اشاره شده عمل هر کس بر اساس شاکله نیت او خواهد بود اما تحقق عمل تنها به خواست خداست افکار منفی و پست و پلید باطن آدمی را تخریب خواهد نمود اما امکان تحقق بیرونی آن در عالم دنیا حتمی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.