دلیل ربوی بودن سود های بانکی- به نحوی که الان رایج هست- چیست؟

4

سوال2542 :
سلام علیکم
دلیل ربوی بودن سود های بانکی- به نحوی که الان رایج هست- چیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2542
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱چارچوب معامله با ربا مشخص و معین است، کسانی که به ربوی بودن سودهای بانکی باور دارند قائل به عدم انطباق رفتار بانک ها با شرایع هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.