دلیل متزلزل بودن نظریات علمی دانشمندان چیست؟ مگر قوانین و سنن الهی ثابت نیستند؟(لا تبدیل لکلمات الله)

30

سوال1963 :

دلیل متزلزل بودن نظریات علمی دانشمندان چیست؟ مگر قوانین و سنن الهی ثابت نیستند؟(لا تبدیل لکلمات الله)
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1963
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌷🔅🌱 آری قوانین الهی ثابت و استوارند، اما علوم بشری و نظریات علمی در عصر حاصر در واقع هر چند که در ظاهر نام علم را با خود دارند اما آمیخته به جهل اند، در واقع میزان جهل اندوزی در برابر علم اندوزی خیلی بالاست، در عصر حاضر بجای علم بر جهل اهل عالم افزوده میشود . نبایستی آموزه هایی چند ما را از حقیقت امر غافل گرداند! در این زمانه شتاب جهل اندوزی از علم اندوزی بالاتر است! علتش اینستکه که مدیریت علم بدست شیاطین انسی اداره میشود و آنها جهل را جایگزین علم نموده اند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.