روزمرگی ها و دغدغه های زندگی معاصر باعث شده است فرصت مطالعه و عبادت نداشته باشیم حتی در سوالات قبل فرموده بودید که از خدا بخواهیم که زمانمان را پر برکت کند با این حال گاهی حتی زمانی برای درخواست از خداوند وجود ندارد آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟

34

سوال1462 ;
#مشاوره #معرفتی سلام علیکم؛ قرآن خواندن، مطالعه و… نیازمند فراقت و زمان است. من برای برکت وقت و زمان چند بار در همینجا سوال کردم و نتیجه همه پاسخهای شما، درخواست از خداست. اما من گاهی حتی فرصت درخواست از خدا را هم ندارم. هر روز کارهایی که باید انجام دهم را مرور میکنم ولی مشغله های زندگی و بچه ها چنان مشغولم میکند که حتی شب و روز برایم باقی نمی ماند. در چنین شرایط زندگی ام، لطفا راهکاری راهگشا برایم روشن نمایید. چون واقعا از دنیا و گرفتاریهایش که حتی اجازه صحبت با خدا را از من گرفته، خسته شده ام.
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1462
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱مشکلات زندگانی را-سوای کارهای بیهوده و حذف شدنی- نبایستی مانع ذکر و یاد الهی تلقی کنیم، چرا که رویارویی با این مشکلات، در واقع اجرای آموزه و آموخته هاست، صحنه ی زندگانی انجام کارهای عملی در واقع تفسیر و تاویل آیات الهی است، بعد از آگاهی از قوانین و احکام الهی بایستی آنها را در جان زندگانی خود پیاده کنیم، همین سختی ها خودشان کلاس معرفتی ویژه ای که بایستی از آن بهره جست! عمل به دانسته ها، نا دانسته ها را به جان طالبش تزریق خواهد نمود،
🔆🔅🌱نبایستی برکت را با اوقات فراعت اشتباه بگیریم، چه بسا بعضی مشغله ها حکم برکات خاص خدا را داشته باشند!
🔆🔅🌱هیچ چیز در این عالم نمیتواند مانع ذکر و یاد خدا باشد، ذکر محدوی به الفاظ نبوده بلکه در قالب اعمال، اداء ذکر جلوه ی خاصی دارد، همه ذرات و اشیاء عالم با پدیده هایش نظامی از ذکر و یاد الهی هستند، کسی که از یاد خدا غافل شود مقصر جز خودش کس و چیز دیگری نخواهد بود!
🔆🔅🌱بایستی با صور مختلف ذکر و طاعات الهی آشنا شویم تا جان بندگی را به صلابت خود برسانیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.