ساده ترین فرق و تعریف توبه و استغفار چیه؟

17

سوال 1799:

ساده ترین فرق و تعریف توبه و استغفار چیه؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1799
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱استغفار یعنی طلب غفران، طلب در گذشتن و پوشاندن گناه، طلب تغسیل جان از زشتی گناه، طلب رفع بیم و هراس ناشی از تبعات گناه، طلب مصونیت از عذاب الهی در قبال اعمال ناشایست
🔆🔅🌱توبه، یعنی، اعتراف به گناه توام با پشیمانی شدید و عزم بر ترک قطعی گناه و روی آوری خالصانه به خدا و تلاش و جدیت برای جبران تعدّی ها و بازگشت به میدان رضایت و بندگی خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.