سلام خدمت استاد و اعضاء محترم گروه ببخشید فقه داریم که نماز بدون قل هو الله باطل است پس چطور در نماز غریبه این حکم مانعی ندارد

13

سوال1450 :
سلام خدمت استاد و اعضاء محترم گروه ببخشید فقه داریم که نماز بدون قل هو الله باطل است پس چطور در نماز غریبه این حکم مانعی ندارد
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1450
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱در فقه چنین چیزی نداریم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.