سلام عليكم آيا بند پنجم اين عهدنامه كه به عنوان بيعتنامه با حضرت مهدي عج مطرح گرديده است صحيح است؟

12

سوال1617 :
سلام عليكم آيا بند پنجم اين عهدنامه كه به عنوان بيعتنامه با حضرت مهدي عج مطرح گرديده است صحيح است؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1617
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱به یقین باپذیرش مرجع تقلید و انتخاب آن بعنوان نایب عام حضرت بایستی تابع دستوراتش بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.