سلام علیکم آیا مرگ هم یکی از مخلوقات خداست؟ ماهیت آن چیست؟

13

سوال1339:
سلام علیکم آیا مرگ هم یکی از مخلوقات خداست؟ ماهیت آن چیست؟
🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1339
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌻🔅🌱الملك : 2 الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ
☀️🔅🌱آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مى‏كنيد، و او شكست‏ناپذير و بخشنده است.
🔆🔅🌱مرگ میتواند به معنای تغییر و دگرگونی باشد، همچنین به منزله نابودی و عدم! مثل در حیات دنیوی مرگ به معنای رهایی و یا جدایی روح از قید بدن، و یا متلاشی شدن جسم و تغییر چهره ی اولیه ی آن باشد و یا تغییر نشأت حیات آدمی مثل تغییر حیات دنیوی به حیات برزخی و یا اخروی، همچنین میتواند مرگ مطلق باشد که به منزله ی تبدیل به عدم است که هیچ آثاری از آن باقی نماند!
🔆🔅🌱مرگ را میتوان از یک بعد به درک و تجربه ی جدید عنوان کنیم، اما مرگ در برابر حیات بهتر میتواند معنا یابد، باز برای اینکه معنای حیات بهتر درک شود، بایستی بدانیم که الحی و القیوم بودن خدا بمنزله ی آیه و اسماء حسنای الهی است و ذات الله از حیات بالاتر است و بزرگتر از آن است که با حیات وصف شود، پس همانطوریکه هیچ مخلوقی نبود و خالق اراده ی خلقت نمود و آفرینش شکل یافت و با تشکیل حیات یگانگی و یکتایی خدا تغییری نیافت با آفرینش مرگ باز وحدانیت او هیچ دگرگونی نمییابد، همانطوریکه بودن(حیات) موجودات در برابر ذات حق هیچ تزاحمی نمی آفریند، مرگ و عدم آن نیز همانطور است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.