سوال دختر کوچولوم خدا چقدر بزرگ است؟ بزرگی خدا را از کجا میشه فهمید؟؟

9

سوال1281 :
سوال دختر کوچولوم خدا چقدر بزرگ است؟ بزرگی خدا را از کجا میشه فهمید؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1281
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱هر بزرگی نهایتی دارد اما او نهایتی ندارد🌱🍀🌻
🔆🔅🌱بزرگی هر شخص و شیء بزرگ را خدا آفریده، خدا بزرگ است، یعنی هیچ کس نمیتواند خدا را تعریف کند و بگوید که او کیست و چگونه است، از عقل ما، از فهم و اندیشه ی ما، از تصورات ما بالاتر است، عقل ما نمیتواند او را درک کند، اما او هر چیزی را درک میکند.
🔆🔅🌱عقل ما مثل قد ما کوتاه است و نمیتواند خدا را درک نماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.