سوال دختر کوچولوم دوستم مامان نداره. خدا که اینقدر خوب و مهربونه چرا مامان سارا رو ازش گرفته؟

12

سوال1285:
سوال دختر کوچولوم دوستم مامان نداره. خدا که اینقدر خوب و مهربونه چرا مامان سارا رو ازش گرفته؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1285
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱خدا از هر مامانی مهربانتر است و مراقب بچه یتیم است، خدای مهربان اون بچه را فراموش نکرده، محبتی که در دل هر مادری است، خدای مهربان محبت را در دل آنها قرار داده! خدای بزرگ هیچ وقت از اون بچه دور نمیشود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.