سکوت شامل چه چیزهائی می شود آیا در حدی که غیبت و تهمت و دیگر گناهان زبانی انجام نشود کفایت می کند ؟ معنی واقعی سکوت چیست؟

14

سوال2084 :
سلام علیکم لطف می فرمائید در مورد سکوتی که در متن بالا آورده شده🖕 مطالبی بیان بفرمائید که این سکوت شامل چه چیزهائی می شود آیا در حدی که غیبت و تهمت و دیگر گناهان زبانی انجام نشود و چگونه می توانیم تعادلی در سکوت کردن ایجاد کنیم که هم دچار انزوا نشویم و هم این سکوت مطلوب را بدست بیاوریم به نظر من باید انگیزه های گناهان زبانی را ریشه یابی کرد و از بین برد وغیر این باشد شخص خود را در حالات و فضاهای خاصی نشان خواهد داد گرچه خود را با سکوت کردن آرام کرده است و یا بعضا اشخاصی از اول کم حرف هستند آیا همین برای سکوت اختیار کردن کفایت می کند و این اشخاص چگونه معنی واقعی سکوت را به دست آوردند و کشیک نفس کشیدن را چگونه معنی می فرمائید ممنون می شوم اگر توضیح بفرمائید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2084
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱در کل، سخن بایستی از چشمه علم و حکمت جوشیده باشد و گرنه بایستی خاموشی گزیده شود!
🌷🔅🌱سخن بایستی به قصد تقرب بسوی الله و کسب رضای او باشد!
🌷🔅🌱کلام بایستی تحت مدیریت و حاکمیت عقل باشد، بدون امامت عقل سخن جایز نیست!
🌷🔅🌱هر کلامی که از سبیل عقل گذر نکند جاهلانه خواهد بود هر چند که حکیمانه و عالمانه باشد!
🌷🔅🌱سخن عالمانه و حکیمانه بایستی به موقع و به جا خرج شود و گرنه از سخن حکیمانه و عالمانه هم بایستی حذر شود!
🌷🔅🌱سخن حکیمانه و عالمانه بایستی نافع باشد اگر ارزش سخن با بی اقبالی شاکرانه تحقیر شود میبایست از ارائه اش حذر نمود! سخن را مثل جواهر میبایست به اهلش هدیه نمود!
🌷🔅🌱در مواقعی خاص هرجند با بی اقبالی توام باشد اما به جهت تذکر و نصیحت و اتمام حجت بایستی درّ سخن افشان و فدا شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.