شب شهادت امام موسی کاظم علیه‌السلام لا شرقیه آیه نور

54

🕊
🌸 مشکات نور
🌸 سخنرانی استاد علی ساعی مورخه ۱۴۰۲,۱۱,۱۶
🌼 برخی از موارد مطرح شده در جلسه:

🌻 امام کاظم لاشرقیه آیه نور، اگر این قسمت از این آیه در دلمان نگار گری نشود، آیه نور دلمان کامل نمی شود.
🌻 تفسیر جدید از زمان، امام حجت خداوند در هر زمان است.
🌻 هیچ زمانی تهی تز حجت نیست
🌻 بدون حجت الله کور زمان و کور مکان هستیم!
🌻 امام کاظم علیه‌السلام خزینه دار علوم خاص هستند
🌻 هرکه از امام کاظم چشم پوشی کند انگار از علم چشم پوشی کرده است.
🌻 امام هر زمان مفسر آن زمان است
🌻 باید تمام صفحات کتاب الله خوانده شود وجود امام کاظم بخش اعظمی از این کتاب است
🌻 قلب حجت خداوند ظرف مشیت الله است
🌻 امام مفسر اراده و مشیت خداست
🌻 با امام به لذات می رسیم بدون امام لذات کور هستند
🌻 احساس لذت ودیعه ی خداوند است که به وسیله ی آن آدرس به سمت لذات اصلی را گم نکنیم
🌻 امام کاظم علیه‌السلام حامل اسرار زمان خودشان بوده اند
🌻 ما از زمان و مکان شکل گرفته ایم
🌻 ما با حجت خدا می خواهیم هم در زمان و هم در فرا زمان سیر کنیم
🌻 هرکه در زمان خود ایستاد، خود را منجمد و متوقف نموده است
🌻 دل کندن امام کاظم دل کندن از حیات کاظمی است
🌻 زمان فقط تنها بخشی از سامانه حجت خداست
🌻 اگر قلب امام ظرف مشیت الله است یعنی امام قیل از زمان وجود داشته است
🌻 اگر خورشید بالای سرمان انرژی خود را به تمام و کمال آزاد کند چه می شود؟
🌻هر بخشی از تاریخ بخشی از هویت ماست
🌻 زمان کاظمی عضو کاظمیه وجود ما است
🌻 امام زمان منتظر شناخت ماست ایشان در غیبت بی معرفتی ما هستند
🌻 انواع فقاهت
🌻 فقیه باید مانند نور در دل اهل زمان بدرخشد
🌻 اگر کسی فقیه زمان خود را نشناسد امام زمان خود را نخواهد شناخت
🌻 ما لحن محبان خود را می شناسیم
🌻 آیا رموز زیارت عاشورا را فرا گرفته ایم؟!
🌻 زائر الحسین کیست؟!
🌻 تا به فقه نرسیم به عبادت کامل نخواهیم رسید
🌻 عالم را به خاطر دانشش بزرگ شمار و نزاع کردن با او را رها ساز
🌻 جاهل را به خاطر جهلش کوچک شمار اما رهایش نکن اورا از خود دور نساز او را به خود نزدیک ساز و دانایش ساز

🟠 کانال ایتای سایت جام جان

https://eitaa.com/jamejan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.