شما فرمودین: «برجان موجودات مرکز خاص بندگی است که به اذن خدا به تدبیر و امور جسم و جان اشتغال دارد» سوال من اینستکه بس نقش ما این وسط چیه؟

26

سوال3385 :
سلام
شما فرمودین: «برجان موجودات مرکز خاص بندگی است که به اذن خدا به تدبیر و امور جسم و جان اشتغال دارد» سوال من اینستکه بس نقش ما این وسط چیه؟

🌷🔅بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 🔅🌷
🔆علیکم السلام
☘️ #جواب3385
🌷🔆 در واقع «مدیران مدبر جان آدمی» عین کارکنان یک صنایع عظیم هستندکه با راه اندازی و حفظ و نگهداری این صنایع ما را برای انجام وظایف مان در بهترین شرایط قرار میدهند.
🔆🌷در حقیقت «مدیران مدبر» وظایف ما را انجام نمیدهند بلکه تجهیزات بندگی و زیستی ما را مدیریت مینمایند.
هواپیمایی را در نظر بگیرید که ما هیچ نقشی در ساخت و حفظ امورات تخصصی آن نداشته و تنها وظیفه ما اینستکه بایستی به زیبایی خلبانی نموده و از مسیر درست خود را به مقصد برسانیم.
🌼علی ساعی(عبدالله مشکات 110.141(903) 🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.