فلسفه وجود چیست ؟ چرا به کمال رسیدن نوعی جبر است و در صورتی که به آن دست نیابیم جهنمی می شویم؟

48

سوال1945 :

سلام علیکم استاد ببخشید کسی این سوالات رو کردنن لطفا پاسخ دهید :فلسفه وجود چیه چرا ما خلق شدیم و به اجبار
چرا اینجا جبر وجود داره
وقتی کمال رو نمیخوایم و عبادت نکنیم جهنم هم در انتظار ماست
حتی برای تحصیل به اجبار والدین میان و اگر مدارج بالا رو نخوان ادامه نمیدن
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1945
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
☘️🔅🌱حکمت خلقت عبادت و بندگی است، و حقیقت عبادت امری است والا، نماز و روزه و انجام اعمال صالحه و جهاد و … در واقع ابزار عبادی هستند که ما را به مقصد والای عبادت هدایت میکند! حقیقت والای عبادت و بندگی تا زمانی که تجربه نشود معنا نخواهد یافت، به یقین در عبادت و بندگی هیچ نفعی عاید پروردگار بی نیاز نمیگردد و تنها این بنده است که از آن سود میبرد! به یقین در مقطعی از مقاطع تاریخ خلقت خویش سبک عبادت و بندگی خود را انتخاب نموده، عالم دنیا و سیاق عبادت و بندگی تنها نمونه ای از این نوع انتخاب است!
☘️🔅🌱به یقین در ابتدای خلقت فقط و فقط حظّ و لذّت خلقت بود و بس، مخلوق او بودن کمال لذّت بود، نوزاد خلقت با کسب امکان اختیار و گزینش برای تجربه ی مراحل دیگر و عالی حظّ اعلای عبادت و بندگی وارد عرصه های دیگر خلقت از عالم اسماء حسنا تا عالم نور و روح و … ذر و دنیا شد!
☘️🔅🌱بیشک حیات دنیوی آدمی به اختیار خود آدمی بوده نه به زور و جبر ، اما هر گزینشی قانونی داشته که بایستی به آن پای بند باشد!
☘️🔅🌱دنیا صفحه ی آخر یک انتخاب عظیم و آزمون اعظم است که در عالم آخرت این کلاس به پایان خود میرسد!
🔆به مباحث قبلی ارائه شده در کهف سوال در رابطه با موضوع مربوطه مراجعه شود!
#پاسخ1857 #پاسخ1758
#پاسخ1752 #پاسخ1740 #پاسخ1737 #پاسخ1736 #پاسخ1735 #پاسخ1658 #پاسخ1638 #پاسخ1637 #پاسخ1636 #پاسخ1610 #پاسخ1602 #پاسخ1585 #پاسخ1392 #پاسخ1389 #پاسخ1261 #پاسخ957 #پاسخ1051 #پاسخ870 #پاسخ748 #پاسخ677 #پاسخ634 #پاسخ552 #پاسخ545 (تکمیلی) #پاسخ547
#پاسخ537 #پاسخ400 #پاسخ385 #پاسخ369
#پاسخ350 #پاسخ286 #پاسخ275 #پاسخ258 #پاسخ * #پاسخ253 #پاسخ208
#پاسخ203 #پاسخ191 #پاسخ164 #پاسخ163
#پاسخ161 #پاسخ160 #پاسخ149 #پاسخ80
تکمله #سوال25 پاسخ8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.