قلب الله الواعی شدن یعنی چه ؟ آیا انسان های غیر معصوم که مقام عصمت را درک نکرده اند به این مقام میرسند ؟

6

سوال1243:
قلب الله الواعی شدن یعنی چه ؟ آیا انسان های غیر معصوم که مقام عصمت را درک نکرده اند به این مقام میرسند ؟ همانطور که امير مومنان علی (ع) فرمودند: أَنَا عِلْمُ اللَّهِ وَ أَنَا قَلْبُ اللَّهِ الْوَاعِي وَ لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ عَيْنُ اللَّهِ النَّاظِرَةُ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَا يَدُ اللَّه
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1243
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱علی علیه السلام بنده ی به معنای حقیقت بنده 🌱🍀🌻
🔆🔅🌱 أنَا قَلْبُ اللَّهِ الْوَاعِي
🍀یعنی:
🔆🔅🌱جایگاه قدسی که قداست آن تغییر نمییابد، نوری که ذره ای به تیرگی نمی گراید و ظلمت و تاریکی بسویش ره نمی یابد!
🔆🔅🌱بنده ای که در عبودیت به نهادیت خلوص دست یافته و ذره ای از از خلوص اش کاسته نمیگردد!
🔆🔅🌱حرم اول و آخر خدا، مسجد به معنای مسجد!
🔆🔅🌱معدن محبت و رحمت و علم و حکمت و …
🔆🔅🌱جایگاه انتشار حیات، حس و درک و ادراک و …
🔆🔅🌱جایگاه سرّ الاسرار، حسّ الاحساس و …
🔆🔅🌱مرکز ارتباطی و اطلاعاتی و انتشاراتی و …
🔆🔅🌱کتاب جامع الهی و …
🔆🔅🌱و و و … آنچه گفتم علی علیه السلام از آن بالاتر است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.