لطفا این متن از که منتسب به خواجه نصیر الدین طوسی است را نقد بفرمایید

29

سوال1316 :
سلام استاد بزرگوار و دوستان محترم لطفا پاسخ این متن رو بفرمایید .یکی از اقوام فرستادن اگه جواب کامل بفرمایید ممنون میشم آدمے را آدمیــــــت لازم اســـــت ✔️: 🌹ﺭﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ🌹 ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺯﺩﯼ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺭ ﺑﻼﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ . ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺍ ﮔﻔﺖ : ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺪﻭ ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ . ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺁﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ” ﺍﻣّﺎ ” ﻭ “ﺍﮔﺮ ” ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ، ﺍﻣّﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻏﯿﺒﺖ
ﻣﮑﻦ، ﺍﻣّﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ، ﺍﻣّﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﮑﻦ، ﺍﻣّﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻭ ﺍﯾﻦ ” ﺍﻣّﺎ “ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ! ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺯ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ . ” ﺍﺧﻼﻕ ﻧﺎﺻﺮﯼ ”
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1316
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱کتاب اخلاق ناصری، کتاب منزلات مسلمانان نیست، مسلمان کسی است که از قتل و تجاوز دور باشد، کسی که اقدام به قتل و تجاوز کند از اسلام خارج و وارد وادی کفر میشود،
🔆🔅🌱دروغ زشت است اما زمانی که به قصد اصلاح میان دو نفر باشد اسلام چنین اجازه ای را برای دروغ صادر فرموده و تنها کسانی میتوانند از آن استفاده کنند که تخصص و مهارت لازم را داشته باشند، مثل جرّاحی که با تیغ جرّاحی عملی را برای زنده نگهداشتن بیمار انجام میدهد!
🔆🔅🌱در موارد خاص، برای برخورد با دشمن محارب ، مومن میتواند به توریه و تقیه برای فریب دشمن استفاده نماید! کسی که با اعتراف و راز گشایی جان انسانها را به خطر افکند، به چنین راستگویی بایستی الفاظ جنایتگارانه نام نهاد!
🔆🔅🌱غیبت بدترین گناه بوده و از زشت ترین آنهاست، اما سخنی که فسق فاسقی را آشکار کند و یا به زمان مشاوره -مثل امر ازدواج- زیباترین فعل عیان نمودن حقیقت است که باعث میشود جلوی مصیبت بزرگی گرفته شود! حال اگر کسی از آن سوء استفاده نماید زشتی آن بر پیشانی اش میماند!
🔆🔅🌱اما در امر تجاوز هیچ اذن و اجازه ای از ناحیه ی اسلام برای هیچ کس صادر نشده و این امر تهمت آشکاری است و از هر کسی چنین نسبتی به اسلام وارد شود افتراء عظیمی را بر دین زیبایی ها و پاکی ها زده است!
🔆🔅🌱اسلام اجازه ی هیچ پستی را در هیچ شرایطی صادر نفرموده هیچ اگر و امایی در این زمینه وجود ندارد!
🔆🔅🌱هیچ نابخردی مسلمان نیست، کسی که خود را به اسلام منتصب میکند بایستی قوانین اسلام را مراعات نماید، کسی که از آن تخطّی نماید دیگر مسلمان نیست، مسلمانی با خرد مقرون و همدم هست و جدایی آنها از هم محال است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.