لطفا این مطلب را نقد بفرمایید “آقای حسن زاده آملی: آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان برای سرگرمی است. ممدالهمم؛ ص۱۰۷”

34

سوال2269:
سلام علیکم
لطفا مطلب زیر را نقد فرمائید:
آقای حسن زاده آملی: آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان برای سرگرمی است. ممدالهمم؛ ص۱۰۷
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2269
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ادبیات اهل بیت علیهم السلام در یاد حضرت واحد از نفس موحدانه و در کمال حُسن و تواضع بوده و اوج شناخت حضرت الله ایستادن در ایستگاه نقطه صفر مرزی است.
🌷🔅🌱آگاهی از این حقیقت که «ذات او قابل وصف و شناخت نیست» اوج و آخرین حد شناخت مخلوق از خالق را اثبات میکند!
🌷🔅🌱علت اصلی و اساسی انحراف مدعیان عرصه عرفان خطای فاحش احساس شناخت و درک ذات باریتعالی است که باعث میشود تا یا:
☘️⚡️خالق را تا سطح مخلوقات پایین آورند و یا
☘️⚡️مخلوق را تا سطح خالق بالا آورند !!!
🌷🔅🌱اگر هر آنچه در دار وجود است وجوب باشد پس:
☘️⚡️هر چه هست آگاهی صرف است! اگر چنین باشد پس این همه جهل روی جهل از چه ناشی است، اگر عالم یکسر وحدت است پس این همه اختلاف چه ضرورتی دارد!
☘️⚡️اگر مجموعه عالم یکسر همان وجوب وجوب است، پس پس این جمع بندی ها که این وجوب حاصل آن است جز محدودیت هیچ عرض اندامی ندارد!
☘️⚡️اگر دار وجود وجوب جز به یگانگی هیچ بعدی ندارد آیا کثرات موجود از برای شرح وجوب وجود، دار وجود است، آیا این قول حکایت از نیاز این دار وجود نیست؟!
☘️⚡️آیا نعوذ بالله در دار وجود حضرت واجب الوجود قصد سرگرمی با خود دارد!
🌷🔅🌱اقوال مورد ذکر منافات کامل با کلام الله المجید داشته و به سخره کشیدن آیات الهی است، کسی که قران را مرور کند چاره ای ندارد یا باید سخنان منحوس بعضی از مدعیان دروغین عرفان را تکذیب کند و یا اینکه نعوذ بالله کلام خدا را انکار نماید!
🌷🔅🌱رسول خدا ص سفیر راستی و درستی است و جز به وحی نطقی نفرموده و از روی هوا و شطحیات و حدسیات و وهمیات سخنی نرانده، پیامبر ما همان رسول والاست نه آن کس که در میان کوچه امکان و وجوب پاشکسته و به گِل شرک فرو رفته!

🌷🔅🌱 « فقرا الی الله » کیستند مگر دار وجود وجوب فقیر هم یافت میشود
🌻🔅🌱فاطر : 15 يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ
🌷🔅🌱مخلوقات که به بدائت و بداعت خلق شده و دارای ابتدا و انتها و مبدأ و معادند چگونه با ازلیت و ابدیت برابرند!
🌷🔅🌱چگونه میشود که چیزی نبوده و به هستی مشرف گشته به قول باطل «ایجاب هر چه در دار وجود» باید در عین حال که نبوده، بوده باشد. آیا خالق هستی با کسی شوخی دارد.
🌻🔅🌱البقرة : 117 بَديعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى‏ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
🌷🔅🌱ایجاب تک تک مخلوقات تعدد وجوب را سبب خواهد شد و در این حال همه وجوبات به درجه امکان تنزل خواهند یافت، به بیان محکوم ایجاب موجودات، دیگر وجوبی نخواهد بود و از ریشه، دار وجودی هم در کار نخواهد بود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.