لطفا بفرمایید معنای الكَیِّسُ در حدیث زیر چیست؟ المُؤمِنُ هُوَ الكَیِّسُ الفِطن زرنگ بودن مومن یعنی چه ؟

20

سوال1774 :
سلام علیکم؛ لطفا بفرمایید معنای الكَیِّسُ در حدیث زیر چیست؟ المُؤمِنُ هُوَ الكَیِّسُ الفِطن زرنگ بودن مومن یعنی چه ؟
آیا زرنگی که امروزه متداول است و موجب احترام و ارزش دیگران به شخص میشود، کیس بودن نام دارد؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1774
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱کیّس=کسی است که از سامانه ی عقل و جنودش به جدّیت بهره مند میگردد و از برکاتش سود میبرد، زیرک و باهوش و تیزفکر و حدید نگر است، در تمام کارها تدبر نموده ظاهر و باطن مسائل مختلف را در نظر میگیرد، فریب ظاهر را نمیخورد و از ظاهر پی به باطن میبرد و در تجزیه و تحلیل مسائل و اوضاع و احوال دقیق و ظریف است، به راحتی میتواند روح و روان افراد را معاینه نموده و به نیات آنها پی ببرد، آشنا به فنون مکر و حیله و تشخیص از جانب دیگران است و عکس العمل نیکو و چاره ای کارگشا و نافذ اتخاذ مینماید! نیاتش نیکو و اعمالش زیبا و مقام و منزلت هوش جامعه را دارا بوده بطوری که اگر مدیر گروهی شود رهبر شایسته ای برای آنها خواهد بود و اگر به صدارت بالا برسد پل رستگاری و هدایت میگردد و …
🌸🔅🌱فقَالَ: يَا هَمَّامُ، الْمُؤْمِنُ هُوَ الْكَيِّسُ الْفَطِنُ ، بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ، وَ حُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.