لطفا در مورد این حدیث از امام کاظم علیه السلام توضیح دهید” آيا چنين هستید(در مراوده و همدردی) كه اگر فردى از شما در هنگام تنگدستى به دُكّان يا منزل برادرش برود و دخل او را بيرون كشد و آنچه احتياج دارد بردارد؛ برادرش به او اعتراض نكند؟”

35

سوال۲۷۱۳:
تصرف در مال غیر
️بدون اجازه️ و احکام مترتب بر آن،چگونه با روایت زیر قابل جمع میباشد.
⬅️امام كاظم عليه السلام به جـعفربـن محمّدعاصمى فرمودند:
اى عاصم! در زمينه #مراوده باهم و همدردى با يكديگر چگونه هستيد؟
عاصم پاسخ داد:
در بهترين #وضعى كه يك نفر مى‌تواند داشته باشد.
امام کاظم پرسیدند:
آيا چنين هستید كه اگر #فردى از شما در هنگام تنگدستى به دُكّان يا منزل برادرش برود و دخل او را بيرون كشد و آنچه احتياج دارد بردارد؛ برادرش به او #اعتراض نكند؟
عاصم عرض كرد:
نه!!
امام کاظم فرمودند:
پس در مراوده باهم، آن طور كه من دوست دارم نيستيد.
📚بحار الأنوار، ج ۴۸، ص ۱۱۸

🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ2713
🌹علیکم السلام
🌼🌿در واقع حضرت مرحله عالی ارتباط و محبت را تشریح فرموده اند، حضرت منتهای مواسات و مساوات و ایثار و فداکاری و احسان و بخشش و محبت و رحمت میان مومنین را به این شکل زیبا ترسیم فرموده اند.
🌼🌿مومن با مومن رابطه اش بایستی رابطه یک قالب و جان واحد باشد، خود را جدا از دیگری نپندارد تمام امکانات و رفاه و آسایش خود را دارایی و سرمایه رفیق مومنش بپندارد. وقتی مومنین نسبت به هم چنین روحیه ای داشته باشند این روحیات ملموس تر خواهد بود.
🌼🌿در مورد مذکور مومن بیگانه و غیر محسوب نمیشود بلکه نفس و جان او تلقی میگردد و همچنین عزیز از جان او. مومن از مومن (به معنای حقیقی) جدا نیستند یک وجود واحدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.