لطفا در مورد این فراز از دعای سحر نیز راهنمایی بفرمایید: اللهم انّی اسئلک من کمالک باکمله وکلّ کمالک کامل. ‏ ‌‏اللهم انّی اسئلک بکمالک کله…چرا تاکید بر کل کمال شده است؟مراتب کمال چگونه است؟‏

7

سوال2336:
در تکمله این سوال، لطفا در مورد این فراز از دعای سحر نیز راهنمایی بفرمایید:
اللهم انّی اسئلک من کمالک باکمله وکلّ کمالک کامل. ‏
‌‏اللهم انّی اسئلک بکمالک کله…‏
❓استفاده از کمالک…
❓چرا تاکید بر کل کمال شده است؟
❓ مراتب کمال چگونه است؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2336
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱کمالک، به کمال الله برمیگردد، کمال الله مثل خلق الله، بیت الله، وجه الله و … یعنی کمال به اسماء حسنای الهی برمیگردد، هر چند که از کمال به صفتی از صفات پروردگار یاد کنیم باز هر صفتی از اوصاف او به اسماء حسنای او برمیگردد!
🌷🔅🌱 «کل کمال» اشاره به کل اسماء حسنای پروردگار دارد، نمیتواند به ذات حق برگردد، چرا که مجموع(=کل) همان اجزائی است که قابل جمع اند و ذات حق منزه از اجزاست.
🌷🔅🌱کمال الهی دارای آیاتی است، آیات کمال تجلیاتی دارد که میتوان از آن به کملات یاد نمود، آیات کمال میتواند دارای مراتبی باشد، اما در کل به کمال واحدی برمیگردد و کمال واحد کل کمال است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.