لطفا در مورد تصویر (شطرنج العرفا) توضیح دهید

2

سوال2497 :
در مورد این عکس توضیح فرمایید؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2497
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱این تصویر کارذوقی و علمی از طرف طراح با ذوقی است که تاثیرات صفات حمیده را در اوج و ترقی و عروج و صعود به افق اعلای مکارم و محاسن و درجات برتر به نمایش گذاشته و از طرف دیگر تاثیر صفات رذیله را در سقوط و هبوط و انحطاط به زبان تصویر بیان نموده، صفات حمیده را نردبان و صفات رذیله را نیش مار قلمداد نموده است. و بازی مار و پله را به میدان مراقبه و محاسبه و معاتبه تبدیل نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.