لطفا علت اصلی پیشنهاد مباهله را به آقای دکتر دلگشا بیان نمایید و اینکه آیا مباهله در مسائل توحیدی وارد نمیشود

10

سوال2566 :
لطفا علت اصلی پیشنهاد مباهله را به آقای دکتر دلگشا بیان نمایید
و اینکه آیا مباهله در مسائل توحیدی وارد نمیشود
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2566
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱زمانی که در مناظرات و مباحثات مهم از جمله توحیدی و رسالی و امامی و … مراء و جدال و عناد از یکی از طرفین مانع کشف حقیقت برای عده ای گردد برای برون رفت از وضعیت پیش آمده و صرفا به جهت تبیین حقیقت و هموار نمودن راه هدایت، مباهله راهکار بسیار موثری است! چرا که باور قلبی هر یک از طرفین به صحت ادعاهای خود، جرات لازم را را برای او بوجود میاورد و طرفی که نسبت به ادعاهای خود در شک و تردید باشد و یا به مراء و جدال و عنادش آگاه باشد از انجام مباهله دوری خواهد نمود!
همچنین در صورتی که هر دو به ادعاهای خود یقین داشته باشند و به امر مباهله اقدام کنند به حتم کسی که به جهل به ادعایش یقین داشته مغلوب مباهله خواهد بود!
بالاخره اقدام و یا طرفه رفتن یکی از طرفین از مباهله نشان و علامت خوبی برای ناظران برای رهیابی به حقیقت خواهد بود!
🌸موضوعات توحیدی ریشه مباهلات است! بالاتر از توحید موضوعی نداریم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.