لطفا معرفت را به صورت جامع تعریف کنید

4

سوال2212 :
لطفا معرفت را تعریف کنید جامع
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2212
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 معرفت یعنی عالی ترین نشان؛ لطیف ترین علامت؛ عصاره ی حقیقت؛ بوی خوش علم؛ جمال بدون تغییر و تحریف حق و حقیقت؛ درک بدون پرده؛ ملاقات دل بی هیچ حجاب و پوشش؛ کشف حجاب از چهره ی مجهولی که معروف بود؛ رفع تاریکی و طلوع روشنایی؛ ابتدا و آغاز عشق؛ نور محبت و خورشید رضایت؛ چشمه ی جوشان حکمت؛ عنایات خاص خدای رحمان و رحیم برای ایجاد ارتباط برتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.