لطفا نظر خود را در مورد تحلیل و تلخیص آقای دکتر در رابطه با مطالب شما در مورد شبهه وثاقت خبر واحد را بیان فرمائید.

14

سوال2565 :
لطفا نظر خود را در مورد تحلیل و تلخیص آقای دکتر در رابطه با مطالب شما در مورد شبهه وثاقت خبر واحد را بیان فرمائید.
سنجش روایات > عرضه به باطن قرآن > باطن قرآن را امام می داند > سخن امام را از روایات به دست می آوریم = روایات > روایات = دور باطل
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2565
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱آقای دکتر تلخیص و فهرست مطالب را مطالب بحث انجام گرفته بیان نفرموده اند! با مراجعه به فایل بحث های انجام گرفته عدم تطابق با فهرست یاد شده مشاهده میشود.
بنده بخاطر رفع بعضی از اتهامات تلخیص بحث های انجام گرفته را عرضه میکنم!
🌸قرآن محک صحت روایات و در صورت هر گونه تناقض و تعارض با آن روایات و نقلیات از وثاقت می افتد!
🌸عرضه روایات به قرآن به ظاهر قرآن صورت میپذیرد و علم به باطن قرآن تنها از روایاتی که نسبت به وثاقت شان یقین حاصل شده تحصیل میگردد!
🌸کلام اهل بیت علیهم السلام علاوه بر تفسیر عبارات به بیان اشارات و لطایف و حقایق(و بواطن) قرآن پرداخته اند!
🌸چه قرآن و چه روایات تا زمانی که به تصدیق دل نرسد، ایمان به آن معنایی نخواهد داشت!
🌸برای اولین بار که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را برای خلایق عرضه داشتند، تنها همین اصل- تصدیق قلبی- ملاک ایمان به آن بود، همانطوریکه در عصر حاضر افراد غیر آئین اسلام در قبولی و تشرف به دین مبین اسلام همین مبنا-تصدیق قلبی- ملاک اصلی ایمان آنهاست!
🌸همین مبنا-تصدیق قلبی- در روایات نیز صادق است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.