ماه صفر تو خیابون یه نوحه گذاشته بودن مداح میگفت حسین خدایی میکنه دنیا و چرخ و فلک به دستور امام حسین(ع) میچرخه شنیدم تعجب کردم استاد یعنی چی حسین خدایی میکنه؟ یعنی به خدا کمک میکنه؟

35

سوال3128 :

(سوالات خواهر کوچولو)

ماه صفر تو خیابون یه نوحه گذاشته بودن مداح میگفت حسین خدایی میکنه دنیا و چرخ و فلک به دستور امام حسین(ع) میچرخه شنیدم تعجب کردم استاد یعنی چی حسین خدایی میکنه؟ یعنی به خدا کمک میکنه؟
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3128
🌹سلام علیکم
🌷🔆 مداح خطا نموده، خدای قادر متعال بخاطر امام حسین علیه السلام هر کاری میکند، هر چیزی به اذن و فرمان خدا در حرکتند، تمام موجودات عالم هستی تنها به خواست خدا توانمند بوده و تنها با اراده او در امورات میتوانند دخالت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.