مراد از سیر و سلوک عقل چیست؟

30

سوال2158 :
مراد از سیر و سلوک عقل چیست
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2158
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱سیر و سلوک عقل همان استحصال عسل عقل از شهد عقل و از عسل شربتش و از شربت آن حال و احوال غیر قابل وصف و ظهور جلوهای گسترده جان و تنش، فلق عقل و گذر عقل به غیر عقل و فوق عقل، رشد در رشد و جمال در جمال و محبت در محبت و نهایت زیبایی و شکاف افق اعلای زیبایی و پاره شدن رگ لذت، رحلت جان و جان و هر چه هستی است، آغاز دگرگونی برای شروعی دگر در افق اعلای جهان هستی.

☘️
☘️لطیفه:
🌸مشق خود را خود بنویس؛ تکلیف را به گردن معلم واگذار نکن!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.