منظور از حسب و اصل ونسب در حدیث ذیل چیست؟ امام علی”علیه السلام”: ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ (ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻧﻲ), ﺳﻮﺩ ﻧﺪﻫﺪ. ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﺠﺎﺑﺔ

12

سوال1382:
منظور از حسب و اصل ونسب در حدیث ذیل چیست؟ امام علی”علیه السلام”: ﺣﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ (ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻧﻲ), ﺳﻮﺩ ﻧﺪﻫﺪ. ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﺠﺎﺑﺔ
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1382
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱اگرچه مگس طلایی هم باشد اما تا ابد از تولید عسل محروم است، زنبور عسل به شهد گل عسل مصفا میسازد🌱🍀🌻
🔆🔅🌱نجابت به معنی اصالت خانوادگی نیست، بلکه نجابت به معنی پاکی (پاک نهادی و پاک سرشتی) و کرم و بزرگواری است، شخص نجیب دارای فضائل و محاسن باطنی و ریشه دار است، بخشندگی از جمله خصوصیات فرد نجیب است!
🌸🔅🌱 لا يَنْفَعُ الْحُسْنُ بِغَيْرِ نَجَابَة
☀️🔅🌱حسن (ظاهری) بدون نجابت سودمند نیست!
🔆🔅🌱محاسن ظاهری بدون فضایل باطنی هیچ خاصیتی ندارد، جسم نیکو بدون روح زیبا مردود است! گل مصنوعی نه شهدی دارد و نه عسل به بازار تحفه میکند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.