منظور از ذات حق چیست؟ چگونه عده ای الله متعال را تقسیم به دو بخش ذات و کنه ذات می کنند!؟

4

سوال2344:
سلام علیکم
منظور از ذات حق چیست؟ آیا جز این است که منظور از ذات حق، همان الله متعال و خود حق تعالی و خالق و پروردگار است؟ آیا وقتی صحبت از ذات حق می کنیم، به بخش خاصی از حق تعالی اشاره داریم!؟(نعوذ و نستعیذ بالله)
چگونه عده ای الله متعال را تقسیم به دو بخش ذات و کنه ذات می کنند!؟😳😳
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2344
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱در واقع لفظ و کلمه ذات دلالت بر ذات حق میکند، غیر از این عبارت شکل دیگری برای تنظیم مطلب نبود.
🌷🔅🌱مفهوم «ذات حق» قابل درک است، هر چند که امکان شرح و بیانش نیست!
🌷🔅🌱به شکل مطرح شده اگر برای الله ذاتی قرار دهیم او را به خلایق تشبیه نموده ایم که محکوم است.
🌷🔅🌱تقسیم به ذات و کنه تقسیم بندی باطلی است. تحدید و تجزیه ساحت پروردگار متعال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.