منظور قصد انتخاب احسن چیست؟ استخاره در کار خیر زمانی معنی دارد که قصد انتخاب احسن باشد و گرنه استخاره بی معنا خواهد بود.

14

سوال1785 :
استاد لطف کنید این مورد رو امکانش باشد بیشتر تشریح بفرمایید که منظور قصد انتخاب احسن چیست؟ استخاره در کار خیر زمانی معنی دارد که قصد انتخاب احسن باشد و گرنه استخاره بی معنا خواهد بود.
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1785
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱وقتی میان دو امر به تردید افتاده باشد، یعنی علم دارد که هر دو خیر هستند، اما نمیداند کدامیک بهتر است، که در این حالت مراد از استخاره(طلب خیر) در واقع طلب احسن خیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.