من دیروز برا امام زمان(ع) نامه نوشتم باهاشون درد و دل کردم و همینطور براشون نقاشی کشیدم و بهشون هدیه کردم. صبح که از خواب بیدار شدم یه هدیه تو اتاقم دیدم(روش نوشته بود از طرف امام زمان(ع) به محیا) مامانی گفتن محیا امام زمان(ع) این هدیه رو برات فرستادن با اینکه خیلی شاد و خوشحالم ولی از صبح فک میکنم که چرا گذاشتن تو اتاقم و رفتن چرا خودشون به دستم ندادن تا زیارتشون کنم؟

4

سوال2557 :

من دیروز برا امام زمان(ع) نامه نوشتم باهاشون درد و دل کردم و همینطور براشون نقاشی کشیدم و بهشون هدیه کردم. صبح که از خواب بیدار شدم یه هدیه تو اتاقم دیدم(روش نوشته بود از طرف امام زمان(ع) به محیا) مامانی گفتن محیا امام زمان(ع) این هدیه رو برات فرستادن با اینکه خیلی شاد و خوشحالم ولی از صبح فک میکنم که چرا گذاشتن تو اتاقم و رفتن چرا خودشون به دستم ندادن تا زیارتشون کنم؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2557
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱امام زمان علیه السلام اگر مصلحت بدونه خودش مستقیما هدیه میده، یا توسط کسی بفرسته و یا کسی از طرف حضرت هدیه بده!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.