نظرتان درمورد تحقیقاتی که دکتر مجدی در مورد تعداد تکرار حروف و کلمات قرآن پرداخته است و از این طریق حقانیت شیعه را اثبات کرده است چیست؟

9

سوال2012 :
🔴 دكتر مجدی تبعه کشور مصر از طریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخت. دكتر مجدى وهبة الشافعى، خطيب ‏و استاد دانشگاه دینی الأزهر با تحقیقات خود به ارقام و اعداد جالبی دست پیدا کرده که باعث شگفت همگان شده است ومتعاقب آن به مذهب تشیع روی آورد.
📢 توجه کنید 📢
🔵 با توجه به اینکه تعداد و ارقام در قرآن بی دلیل نبوده و دارای هدف خاصی هست همچون تعداد کلمه یوم (روز) که ۳۶۵ ‏بار تکرار شده و همانا تعداد روز در یک سال میباشد، و یا كلمه شهر (ماه) ‏که در قران ۱۲ بار آمده که همان تعداد ماهها در یک سال میباشد، ‏و مثالهای زیاد دیگری …
🔻وی با توجه به این معلومات، تحقیقات خود را در این زمینه انجام داده و به این نتایج جالب رسیده است که:
✅ که کلمه امام دوازده بار آمده و با تعداد امامان شیعه یکی میباشد.
کلمه امام در این آیات میباشد: ‏
🍁البقره ۱۲۴ 🍁التوبه ۱۲ 🍁هود ۱۷ 🍁الاسراء ۷۰ 🍁الانبياء ۷۲ 🍁القصص ۵ 🍁الحجر ۷۹ 🍁السجدة ۲۴ 🍁يس ۱۲ 🍁القصص ۴۱ 🍁الفرقان ۷۴ 🍁الأحقاف ۱۲
✅ کلمه شیعه یا مشتقات آن ۱۲ بار در قرآن آمده است.
✅ کلمه العصمه (عصمت) ‏که شیعیان اعتقاد دارند که ۱۲ امام (ع) و فاطمه زهرا (س) و حضرت محمد مصطفی (ص) معصوم اند در قرآن ۱۴ بار تکرار شده است.
🔻در این آیات :
🍃النساء ۱۴۶ 🍃آل عمران ۱۰۱ 🍃النساء ۱۷۵ 🍃المائدة ۶۷ 🍃آل عمران ۱۰۳ 🍃يوسف ۳۲ 🍃يونس ۲۷ 🍃هود (دو کلمه در این آیه) ۴۳ 🍃الأحزاب ۱۷ 🍃غافر ۳۳ 🍃الممتحنة ۱۰ 🍃الحج ۷۸
✅ ‏كلمه الكساء ( یا همان آل عبا ) ‏در ‏قرآن كريم با تمام انواع لفظش، ‏که به نقل از أم سلمة در کتب اهل سنت (صحیحین) همسر پیامبر که تعداد آنها ‏پنج نفر که شامل نبى محمد (ص) و امام على و فاطمة الزهراء و حسن ‏و حسين عليهم السلام اجمعين؛ که پنج بار در قرآن آمده است:
البقرة ۲۳۳
البقرة ۲۵۹
المائدة ۸۹
المؤمنون ۱۴
النساء ۵
👌 ما باید افتخارکنیم که شیعه (‏ اثنى عشرى ) هستیم و کسی یا کسانی در هیچ زمانی قادر به تخریب یا از بین بردن این مکتب بر حق نخواهدبود.
✅ چرا در قرآن تعداد چشمه هایی که نبى موسى برای شرب قومش بوجود آورد ۱۲ چشمه بود؟
✅ و همچنین تعداد ۱۲ ماه (شهر) در قرآن
و کلمه الأسباط ۱۲ سبط و النقباء ۱۲ و البروج ۱۲ و الحواريين ۱۲ و كلمه توحيد ( لا اله إلا الله ) ۱۲ حرف و ( محمد رسول الله ) ۱۲ حرف و ( النبي المصطفى ) ۱۲ حرف و ( الصادق الأمين ) ۱۲ حرف، همانا امامان اهل بیت ۱۲ إمامند. و ( أمير المؤمنين ) ۱۲ حرف و ( فاطمة الزهراء ) ۱۲ حرف و ( الحسن والحسين ) ۱۲ حرف و ( الحسن المجتبى ) ۱۲ حرف و ( الحسين الشهيد ) ۱۲ حرف و ( الإمام السجاد ) ۱۲ حرف و ( الإمام الباقر ) ۱۲ حرف و ( الإمام الصادق ) ۱۲ حرف و ( الإمام الكاظم ) ۱۲ حرف و ( الإمام الرضاء ) ۱۲ حرف و ( الإمام الجواد ) ۱۲ حرف و ( الإمام الهادى ) ۱۲ حرف و ( الحسن العسكرى ) ۱۲ حرف و ( القائم المهدى ) ۱۲ حرف و ( خليفة النبيين ) ۱۲ حرف و ( و خاتم الوصيين ) ۱۲ حرف و ( و هؤلاء العترة ) ۱۲ حرف و ( سادة أهل الجنة) ۱۲ حرف و ( محبهم مؤمن تقى ) ۱۲ حرف و ( عدوهم كافر شقى ) ۱۲ حرف.
✅ اکنون به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم :
( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا )
این آیه دارای ۴۷ حرف میباشد، تعداد حرفهای اسامی زیر :
فاطمة ۵ 🌹 على ۳ 🌹 حسن ۳ 🌹 حسين ۴ 🌹 على ۳ 🌹 محمد ۴ 🌹 جعفر ۴ 🌹 موسى ۴ 🌹 على ۳ 🌹 محمد ۴ 🌹 على ۳ 🌹حسن ۳ 🌹 محمد ۴
در مجموع ۴۷ حرف.
استاد نظرتان در این مورد چیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2102
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اعتقاد ما شیعیان بر این است که قرآن و عترت دو آئینه روبروی هم اند و جدایی این دو از هم محال میباشد،
🌷🔅🌱ما بر این حقیقت باور داریم که عترت، روح و زبان گویای قرآنند و همچنین آیات زیادی از قرآن به عبارت و اشارت و لطافت و حقیقت بر جایگاه حضرات تاکید دارد!
🌷🔅🌱همچنین میدانیم در بطن قرآن رموزاتی در شان حضرات پنهان است و نیز بر این باور داریم که تعداد کلمات و تکرار و مشتقات و اعداد و حروفاتشان اسرار نهفته ی زیادی را در جان خود دارا هستند!
🌷🔅🌱اما به لحاظ اینکه پرداختن به موضوع مذکور با ادله تکرار بعضی کلمات در اثبات مقام حضرات، زبان و برهان محکم ما را در اثبات حقانیت حضرات کُند میکند، لذا بایستی در ارائه ی دلایلی اینچنینی خیلی محتاط بود، چرا که خصم میتواند با درج بعضی از مشتقات و صیغ کلمات به جدال برخواسته و شیعه را متهم نماید.
🌸 آنقدر براهین روشن در اثبات عظمت ولایت و امامت وجود دارد که ما را از پرداختن به چنین دلایلی بی نیاز نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.